Lyme komt nooit alleen

LYmeBacterienMensen met een verzwakt immuunsysteem zijn eerder vatbaar voor Lyme. Chronische virusinfecties kunnen het immuunsysteem behoorlijk verzwakken. Veel Lyme-patiënten hadden dan ook al last van chronische-infecties voordat zij Lyme kregen. In dat geval was het onder andere deze chronische infectie die het immuunsysteem verzwakte, waardoor men Lyme kreeg.

Verder dragen sommige teken meerdere pathogenen met zich mee, waardoor een tekenbeet kan resulteren in meerdere infecties tegelijkertijd.

Eenmaal geïnfecteerd met Lyme en oude infecties kunnen ook weer de kop opsteken.

Vanwege deze drie genoemde oorzaken hebben veel Lyme-patiënten vaak last van andere infecties naast de Borrelia-infectie.

Het kan echter ook blijken dat je geen Lyme hebt, maar een (aantal) ander(e) infectie(s). Symptomen van chronische infecties overlappen elkaar en de diagnose Lyme wordt tegenwoordig erg snel gestel, terwijl je net zo goed heel ziek kunt worden van een chronische Pfeifer-infectie.

Kortom als je Lyme hebt of denkt te hebben, moet je je altijd grondig laten onderzoeken op andere infecties, zodat je weet welke antibiotica, kruiden, homeopathische middelen of frequenties je moet inzetten, om zo deze lastpakken aan te pakken.

Co-infecties

Mocht je Lyme via een teek krijgen en daarnaast ook nog andere infecties oplopen, dan worden deze andere infecties (zoals Bartonella, Babesia en Mycoplasma) vaak co-infecties genoemd. Dit kan soms verwarrend zijn, omdat deze infecties ook op zichzelf voorkomen en ook via andere routes dan de teek kunnen worden overgedragen. Om die reden wordt op deze webpagina geen onderscheid gemaakt en wordt alleen aangegeven op welke infecties je je moet laten testen.

Testen via de huisarts op chronische infecties

Via je huisarts kun je je laten testen op bepaalde virussen en bacteriën. Helaas wijzen deze testen niet uit of een infectie actief is of niet. Ze laten alleen zien dat je ooit een bepaalde infectie hebt doorlopen. Toch kan dit waardevolle informatie zijn voor verder onderzoek. Als je immers ziet dat je ooit een bepaalde infectie hebt doorlopen, kan het raadzaam zijn om na te gaan of deze infectie weer actief is.

Laat  je via je huisarts onderzoeken op:

 • Eipsteinbar
 • Toxoplasmose
 • Herpes (HHV-6)
 • Waterpokken
 • Chlamydia

 

Testen via specialist op chronische infecties:

Via een specialist kun je je bloed laten opsturen naar Duitsland waar goede laboratoria zijn, waardoor je kunt bepalen welke infecties actief zijn. Deze onderzoeken zijn echter zeer prijzig. Als geld echter geen rol speelt laat dan alles onderzoeken. Meestal zijn Lyme-patiënten vanwege arbeidsongeschiktheid niet kapitaalkrachtig. In dat geval is het verstandig om een afweging te maken aan de hand van symptomen en eventuele eerdere onderzoeken die zijn gedaan bij de huisarts. Een goede specialist begeleid je hierin. Op deze pagina vind je een aantal specialisten die werken met testen uit Duitsland.

Op de volgende infecties kun je je laten testen:

 • Bartonella wordt overgedragen via teken. Katten zijn een andere besmettingsbron van een Bartonella-infectie. In Nederland komt deze infectie erg vaak voor in combinatie met Lyme.
 • Chlamydia speelt vaak opnieuw op als gevolg van de Lyme-infectie. Mocht je ooit Chlamydia hebben gehad laat dit dan opnieuw testen, om zo na te gaan of deze infectie actief is.
 • Herpes, waterpokken, Eipsteinbar en toxoplasmose zijn ook veelvoorkomende infecties die een groot deel van de bevolking met zich meedraagt en die ook weer opspelen als men eenmaal Lyme heeft. Als via de huisarts blijkt dat je antilichamen tegen deze infecties met je meedraagt, laat dan zeker onderzoeken of deze infecties actief zijn of niet.
 • Babesia is een parasiet en wordt ook overdragen via teken. In Nederland lijkt deze infectie veel minder vaak voor te komen dan in Amerika. De symptomen lijken erg veel op die van malaria, wat logisch is, want de Babesia-parasiet is verwant aan de malaria-parasiet. Als je last hebt van rillingen, koorts en heftige zweetaanvallen laat je dan testen op deze parasiet.
 • Mycoplasma wordt ook overdragen door teken. Helaas zijn de symptomen minder gemakkelijk te onderscheiden van Lyme dan dat met Babesia het geval is.
 • Ehrlichia wordt ook overdragen door teken. Ook van deze infectie zijn de symptomen niet gemakkelijk te onderscheiden van Lyme.
 • Rickettsia, Tularemia en Brucellosis zijn relatief zeldzame infecties die door teken kunnen worden overgedragen. Testen hierop is daardoor ook minder gangbaar en zou pas dienen te gebeuren als andere dingen zijn uitgesloten. Voor deze infecties gelden echter vergelijkbare antibiotica-protocollen als voor Lyme en Bartonella. Mocht je dus een dergelijke infectie met je meedragen, dit niet weten en behandeld worden voor Lyme, dan worden deze infecties automatisch mee behandeld en heeft een extra test ook niet zoveel zin.
 • Cytomegalovirus en West Nile virus komen soms ook voor als chronische infectie.