Elektromagnetische behandelingen ingezet tegen Lyme

Lyme en bioresonantieOmdat veel Lyme-patienten ervaren dat de reguliere geneeskunst hen niet verder helpt, gaan zij op zoek naar alternatieve. Vaak blijkt dat zij baat hebben bij elektromagnetische geneeskunst.

De werking van deze therapievorm valt middels de normale wetenschap niet te verklaren. Deze geneeswijze gaat namelijk uit van een ander kennismodel dan de gangbare wetenschappelijke denkwijze. Elektromagnetische geneeskunst gaat er vanuit dat alles energie en informatie is.

Omdat de huidige wetenschap het energie-informatie model niet erkent, is wetenschappelijk onderzoek naar de werking van elektromagnetische behandelingen moeilijk uit te voeren. Als immers blijkt dat deze behandeling effect heeft, moet er een paradigma verschuiving plaatsvinden. Een dergelijke verschuiving is lastig. Mensen zijn nou eenmaal vaak dogmatisch.

Tegenwoordig is een veelvoorkomende denkfout dat een behandeling alleen zou werken als wetenschappelijk is aangetoond dat het werk, zo niet dan zou het onwerkzaam zijn. Als iets echter niet wetenschappelijk is bewezen, betekent het niet direct dat het niet werkt. Het kan ook zo zijn dat er nog geen onderzoek naar is gedaan.

Het is heel goed mogelijk dat de werking van bepaalde elektromagnetische-geneeskunst geheel berust op het placebo-effect. Het placebo-effect is echter een waar te nemen biochemisch effect. Kortom een placebo-pil kan net zo goed werken als een echte pil, dus er is geen enkele reden om elektromagnetische behandelingen te vermijden. Vanwege de vele positieve ervaringsverhalen staat het immers vast dat velen er baat bij hebben. Het werkingsmechanisme kennen we nog niet, maar dat het werkt weten we wel, placebo of geen-placebo. Het kan daarom geen kwaad om je open te stellen voor een dergelijke behandeling.

Verschillende soorten elektromagnetische behandelingen tegen Lyme:

  • Bioresonantie dooft slechte trillingen en versterkt goede trillingen. Deze behandeling werkt met straling uit het ultra-lage frequentiegebied. De Borrelia-bacterie is specifiek met deze therapievorm te doden. Ook wordt het immuunsysteem gestimuleerd. Een bioresonantie-behandeling kost rond de vijftig euro. Met behulp van bioresonantie zijn tevens energetische diagnoses te stellen.
  • Fotonentherapie bestraalt het lichaam met licht, waardoor de energiecentrales in de lichaamscellen een boost krijgen. De Borrelia-bacterie wordt door deze therapie niet specifiek gedood, wel wordt het immuun- en ontgiftingssysteem gestimuleerd. Voor de werking van fotonentherapie bestaat overigens gedegen wetenschappelijk bewijs. Een fotonen-behandeling kost rond de zeventig euro. Met een fotonenapparaat kunnen geen diagnoses worden gesteld, want er is geen feedback mogelijk. Je zit bij deze behandeling voor een stralingsbron en er is in tegenstelling tot bioresonantie geen gesloten kring.
  • Biofotonentherapie werkt net als bioresonantie, maar dan met straling afkomstig uit het infrarode en zichtbare licht spectrum. Hierdoor kan de straling dieper doordringen. Een biofotonen-behandeling kost rond de negentig euro. Met behulp van biofotonentherapie zijn energetische diagnoses te stellen.
  • Rife-technologie werkt met frequenties uit het ultra-lage gebied. Een rife-machine is zelf aan te schaffen. De prijs varieert van 250 tot 5000 euro. Hoe duurder het apparaat, hoe geavanceerder en krachtiger de werking. Toch zijn er ook relatief goedkope opties die evengoed werken, zoals een  spooky2 generator. Met sommige Rife-machines zijn ook energetische diagnoses te stellen, maar met de meeste niet. De meeste Rife-machines zijn, net als fotonenapparaten, stralingsbronnen waarvoor je moet plaatsnemen en waarbij geen feedback mogelijk is.

 

In het boek Lyme te lijf worden alle soorten elektromagnetische behandelingen uitgebreid besproken. Ook wordt dieper ingegaan op de werking van deze apparaten en het energie-informatiemodel.