Lyme betekent niet alleen ernstig ziek zijn

Omdat Lyme niet erkend wordt, krijgen veel Lyme-patiënten problemen met uitkeringsinstanties. Zelfs zij die 24/7 op bed liggen en zich alleen in rolstoel kunnen verplaatsen, krijgen te horen: u mankeert niets, u kunt 40 uur per week werken. Hoe je je het beste kunt voorbereiden op een gesprek met een keuringsarts kun je hier lezen.

buitengesloten als Lyme-patientHelaas blijven de problemen van Lyme-patiënten niet beperkt bij het onbegrip van UWV-artsen, het gaat veel verder. Door de miskenning van deze ziekte, worden Lyme-behandelingen niet vergoed, zijn er geen reguliere specialisten op dit gebied en geloven veel huisartsen niet in de biologische aard van deze aandoening. Het zou allemaal tussen de oren zitten. Dit is buitengewoon achterhaald en deze wantoestanden zijn vooral in Nederland erg groot. Over de grens in Duitsland zijn ze zoveel verder met de behandeling van Lyme.

Doordat veel artsen het bestaan van chronische Lyme niet erkennen, zijn er ook Lyme-patiënten die ervaren dat hun omgeving hen niet gelooft. Sommigen mogen zelfs meemaken dat hun partner hen in de steek laat. Verder is er geen enkel maatschappelijk vangnet voor Lyme-patiënten. Een MS-patiënt met vergelijkbare klachten als een Lyme-patiënt ontvangt een PGB, de meeste Lyme-patiënten hebben hier geen recht op.

Kortom Lyme brengt veel meer problemen met zich mee dan alleen lichamelijke ongemakken. Daarom wordt op deze website extra aandacht besteed hoe je met bepaalde problemen het beste om kunt gaan en welke oplossingen er zijn.