Nieren

nierBij de huisarts kun je laten onderzoeken of je nieren goed werken. Dit is belangrijk, want sommige Lyme-patiënten hebben een verminderde nierfunctie. Mocht dat het geval zijn, dan dien je extra goed op te letten met antibiotica, kruiden en ontgiften. Deze behandelingen doen namelijk een beroep op de nieren. Om de nierfunctie te bepalen, dien je via de huisarts de volgende waarden te laten onderzoeken:

 • Kreatine ontstaat door de afbraak van spieren. De nieren filteren de kreatine uit het bloed. Als de nieren niet goed werken dan stijgt het kreatine-gehalte. Als je je echter lichamelijk inspant, is het gehalte ook hoog, ondanks dat de nieren goed werken. Houd hier dus rekening mee en onderga voor de test geen heftige inspanning.
 • Urinezuur
 • Ureum
 • Kreatinineklaring MDRD

 

Lever

leverDoordat de Borrelia-bacterie toxische stoffen uitscheidt en veel Lyme-patiënten chronische vergiftigingen hebben, is de lever vaak zwaar belast. Het is belangrijk om uit te zoeken of de lever goed werkt alvorens je antibiotica gaat gebruiken. Laat daarom bij je huisarts de volgende waarden bepalen:

 • Gamma-glutamyltransferase is een enzym dat door de lever wordt aangemaakt. Als de lever zwaar belast is, is het gehalte van dit enzym verhoogt. Eventuele galblokkades kunnen ook het gamma-glutamyltransferase verhogen.
 • Aspertaat-aminotransferase helpt eiwitten omzetten in een andere stof. Ook voor aspertaat-aminotransferase geldt dat een verhoging duidt op een belasting van de lever.
 • Alanine-aminotransferase is een enzym dat vooral in de lever aanwezig is. Als de lever beschadigd is, lekt het alanine-aminotransferase. Een verhoogde waarde van dit enzym duidt daarom op leverschade.

 

Ontgiften en bepaalde kruiden kunnen de leverfunctie verbeteren.

schildklierSchildklier

Een traagwerkende schildklier is één van de
veelvoorkomende belastingen die gepaard gaan met Lyme. Ook kan men lijden aan een auto-immuunziekte, Hashimoto, waardoor de schildklier niet optimaal werkt. Laat daarom bij de huisarts de volgende hormonen testen:

 • T4 
 • T3 Zorg dat de huisarts ook T3 meet. Meestal wordt alleen T4 en TSH gemeten. T4 wordt omgezet in T3. Gebeurt deze omzetting niet, dan duidt dit vaak op leverproblemen en kunnen er evengoed ernstige klachten ontstaan.
 • T4-vrij
 • T3-vrij
 • TSH
 • anti-TPO als deze waarde verhoogd is, is er mogelijk spraken van een auto-immuunstoornis aan de schildklier
 • anti-Tg als deze waarde verhoogd is, is er mogelijk spraken van een auto-immuunstoornis aan de schildklier.

Het innemen van hormonen of een schildklier-extract kan de schildklierfunctie verbeteren.

Bijnieren

bijnieren lymeDe bijnieren reguleren onder andere stress. Omdat een zwaar belast lichaam met infecties, tekorten en vergiftigingen constant onder spanning staat, hebben veel Lyme-patiënten uitgeputte bijnieren. Hierdoor zijn de bijnieren niet meer instaat om voldoende cortisol en andere hormonen aan te maken, wat resulteert in chronische vermoeidheid, ontstekingen en een verminderd vermogen om met stress om te gaan. Dit verklaart waarom veel Lyme-patiënten moeite hebben met stressregulatie. Cortisol zorgt voor alertheid. In de morgen wordt vaak te weinig cortisol aan gemaakt en in de avond teveel. Zo kunnen slaapproblemen ontstaan.

Laat daarom een speekseltest doen om een cortisol-curve te bepalen en laat tevens het gehalte DHEA in de morgen bepalen. Bloedtesten zijn in deze erg onbetrouwbaar, omdat je cortisol gehalte gedurende dag wisselt.

Als blijkt dat je last hebt van bijnieruitputting, kunnen hormonen, kruiden en supplementen helpen om weer in balans te komen. Vaak is er dan ook spraken van schilklierproblemen, want die twee gaan hand in hand. Wanneer de bijnieren niet goed werken, heeft dan ook een negatief effect op de schildklier.