Testen op een histamine-intolerantie

histamine en LymeSommige Lyme-patiënten hebben te kampen met een histamine-intolerantie. Dit komt echter veel minder vaak voor dan een intolerantie voor gluten of lactose. Zij die een histamine-intolerantie hebben, kunnen histamine niet goed afbreken, waardoor ze allergisch reageren op voedingsmiddelen die histamine bevatten of vrij laten komen. Er ontstaat dan hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, diarree, braken of buikpijn.

Het enzym diamine-oxidase breekt histamine af. Wanneer iemand te weinig van dit enzym heeft, kan men de histamine niet goed afbreken, waardoor een allergische ontstaat. Door middel van een bloedtest die het gehalte diamine-oxidase bepaalt, kan worden nagegaan of er sprake is van een histamine-intolerantie. Mocht dat het geval zijn dan zal een zwaar dieet moeten worden gevolgd, waarbij producten die histamine bevatten of vrijmaken worden vermeden.