Chronisch vermoeidheidssyndroom & fibromyalgie

ME heet tegenwoordig ook wel het chronisch vermoeidheidssyndroom, afgekort CVS (hoewel er ook artsen zijn die onderscheid maken tussen beide aandoeningen). Mensen die lijden aan dit syndroom zijn onder andere constant vermoeid, hebben weinig spierkracht en raken snel verzuurd. CVS is echter geen ziekte, maar een verzameling symptomen.

Dit geldt ook voor fibromyalgie patCVSiënten, waarbij mensen lijden aan pijnen op bepaalde drukpunten in het lichaam. Vaak gaat CVS gepaard met fibromyalgie en vice versa. Zowel voor CVS als fibromyalgie geldt dat de symptomen door reguliere artsen niet verklaard kunnen worden en tegelijkertijd veel lijken op de klachten die horen bij de ziekte van Lyme. Er is dan ook een grote discussie gaande of mensen die CVS of fibromyalgie hebben eigenlijk niet een Lyme-infectie met zich meedragen die moeilijk te diagnosticeren valt.

De correlatie tussen Lyme en CVS

Het antwoord is: een deel van de CVS patiënten heeft inderdaad naast andere belastingen ook een Lyme-infectie, maar een groot deel ook niet. CVS patiënten lijden namelijk net als Lyme-patiënten aan een groot aantal belastingen en tekorten. Hierdoor is hun immuunsysteem verzwakt, zijn zij vaak erg moe en hebben pijn. CVS heeft dus wel degelijk een oorzaak, alleen is die oorzaak niet een enkel defect, maar een groot aantal belastingen die elkaar versterken en ervoor zorgen dat er zeer veel klachten ontstaan.

Omdat reguliere artsen in hokjes denken en niet geleerd hebben dat een ziektebeeld ook door een groot aantal verschillende parameters kan worden veroorzaakt, zul je als CVS patiënt weinig progressie boeken binnen de reguliere geneeskunst. Hier vindt je echter een aantal artsen die je wel kunnen helpen als je aan deze vervelende ziekte lijdt. Zij werken met een groot aantal testen en hebben veel ervaring met het behandelen van CVS en fibromyalgie.

Verschillende belastingen veroorzaken CVS

Lyme-patiënten zijn dus eigenlijk CVS patiënten. Iedere Lyme-patiënt is immers chronisch moe, maar CVS-patiënten zijn niet automatisch Lyme-patiënten. De Lyme-infectie is in dat geval één van de vele belastingen die tezamen het gehele ziektebeeld vormen. Je kunt echter ook CVS krijgen zonder dat je Lyme hebt. Er zijn namelijk genoeg andere belastingen die je lichaam compleet kunnen ontregelen.

Zo kan een Pfeifer-infectie chronisch worden, waardoor een op Lyme gelijkend ziektebeeld ontstaat. Hetzelfde geldt voor andere infecties, zoals chlamydia, herpes, waterpokken en toxoplasmose. Deze infecties worden soms chronisch, doordat het immuunsysteem dusdanig verzwakt is dat deze geen weerstand kan bieden tegen de infectie. In dat geval zal iemand van een relatief gezond persoon opeens kunnen veranderen in een ziek persoon. Zodra men eenmaal ziek is, is men vatbaarder voor nieuwe infecties en belastingen.

Behalve chronische infecties kunnen ook andere belastingen of tekorten CVS veroorzaken, zoals een chronische kwikvergiftiging of een vitamine B-12 tekort. Het is echter vaak een combinatie van factoren waardoor CVS of fibromyalgie ontstaat. Daarom kunnen CVS- en fibromyalgie-patiënten evengoed baat hebben bij de informatie op deze website. Veel belastingen die Lyme-patiënten met zich meedragen hebben CVS- en fibromyalgie-patiënten namelijk ook.  Daarom is het raadzaam om dezelfde screening uit te voeren die Lyme-patiënten dienen uit te voeren. Klik hier voor de testen die horen bij het ziektebeeld van CVS en dat van fibromyalgie. Tevens kunnen zij een groot aantal therapieën en leefstijladviezen die op deze site genoemd worden op zichzelf toepassen.